Uniden EXAI7248, EXAI7248i Cordless Phone Batteries