Uniden EXAI3248, EXAI3248i Cordless Phone Batteries