Motorola V170, V171, V173 Cell Phone Batteries

Motorola V170 Replacement Cell Phone Battery
Item #: BLI-923-8  |  

Motorola V170 Replacement Cell Phone Battery

Motorola V170 Replacement Cell Phone Battery

Item #: BLI-923-8
Voltage: 3.7 Volt / 850 mAh
Dimensions: 2.13" / 1.41" / 0.18"
Warranty: 1 Year
Price:
$19.95
Price: $19.95
QTY: