Motorola XU Series (XU1100, XU2100, XU2600) Two-Way Radio Batteries