NEC Versa 4200, 4230 Notebook & Laptop

Year Make Model
Shop by Category
NEC Versa 4200, 4230 Resume
Item #: FL6/V60H-NV4  |  

NEC Versa 4200, 4230 Resume

NEC Versa 4200, 4230 Resume

Item #: FL6/V60H-NV4
Voltage: 7.2 Volt / 60 mAh
Warranty: 1 Year
Price:
$29.95
Price: $29.95
QTY:
RTC Battery for NEC Versa
Item #: CR2430-WR  |  

RTC Battery for NEC Versa

RTC Battery for NEC Versa

Item #: CR2430-WR
Voltage: 3 Volt / 280 mAh
Warranty: 45 Day Return
Price:
$18.95
Price: $18.95
QTY: